Monthly Archive: 4月 2020

QNAP-TS-932x-NAS-007 0

QNAP TS-932x NAS & 小姐姐们的豪华别墅

家里小姐姐的别墅已经是 2015 年盖的了,这几年小姐姐的产量大幅提高,已经快住不下了,小别墅也快变危房了,所以迫不得己要给小姐姐们换大房子了......